Najlepsze i najbardziej obiecujące rozwiązanie eHealth 2016- Komisja Europejska -