Create issue ticket

1 Możliwe przyczyny Choroba Brugadów

  • Kardiomiopatie

    Zespół Brugadów dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Mutacje stwierdzono w obrębie genu SCN5A.[ikard.pl] Do rozpoznania tej choroby konieczne jest stwierdzenie określonych objawów a także typowych dla tego zespołu zmian w EKG (m. in. samoistne lub indukowane lekami przetrwałe[ikard.pl]

Dalsze objawy