Create issue ticket

5 Możliwe przyczyny Choroba Pageta kości

  • Rak Pageta
  • Kostniakomięsak
  • Guz olbrzymiokomórkowy kości

    Fragment dokumentu: rozwija się na podłożu choroby Pageta, zawału kości, osteomyelitis - osteosarcoma chondrosarcoma - przerzuty w płucach chondrosarcoma 40rz osteoclastoma[zanotowane.pl] choroba Pageta - po 50 rż UKŁAD POKARMOWY najczęściej npl złośliwe występują w śliniance - podjęzykowej do marskości wątroby prowadzi - alkoholizm powikłanie kamicy pęcherzyka[zanotowane.pl] […] kwasochłonne, w kościach płaskich guz olbrzymiokomórkowy najczęściej lokalizuje się - nasady oraz kosci długie, twarzoczaszka, miednica adamantinoma - najczęściej śródkostny, kości[zanotowane.pl]

  • Choroba Pageta kości
  • Hiperkalcemia

    Nadczynność tarczycy Szpiczak mnogi Długotrwałe unieruchomienie Choroba Pageta kości Stosowanie tiazydów Zatrucie witaminą A Nowotwory kości Niewydolność nerek Ciężka wtórna[pl.wikipedia.org] Nadczynność przytarczyc trzeciorzędowa Zatrucie glinem Zespół Burnetta Pozostałe Niedoczynność kory nadnerczy Zespół Zollingera-Ellisona Leczenie hiperkalcemii leczenie choroby[pl.wikipedia.org] […] witaminą D lub jej metabolitami Wytwarzanie 1,25(OH) 2 D przez ziarniniaki w sarkoidozie lub przez chłoniaki Hiperkalcemia z odbicia po rabdomiolizie Nadmierna mobilizacja z kości[pl.wikipedia.org]

Dalsze objawy