Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Ciąża trzeciego trymestru

  • Hiperkaliemia

    […] pl Wiadomo, że narażenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny # w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje działanie toksyczne dla płodu (pogorszenie czynności[pt.glosbe.com] […] der Verordnung (EG) Nr. #/# eingereichten Angebote für die Ausfuhr von Weichweizen pl Wiadomo, że narażenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny # w drugim i trzecim[de.glosbe.com] trymestrze ciąży powoduje działanie toksyczne dla płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie[pt.glosbe.com]

  • Limfangioleiomiomatoza

    Większość pneumothoraces odbyło się w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Badanie to i inni sugerują, że ciąża jest związana z opłucnej powikłań u chorych na LAM.[pl.qwerty.wiki] W jednej trzeciej pacjentów, odma w czasie ciąży prowadzi do diagnozy LAM.[pl.qwerty.wiki]

Dalsze objawy