Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Cukrzyca z hipoglikemią

  • Hipoglikemia

    Hipoglikemia jest zaburzeniem gospodarki węglowodanowej u człowieka, mogącym wystąpić nie tylko u osób chorych na cukrzycę.[enel.pl] U chorych na cukrzycę leczonych insuliną hipoglikemia może wystąpić w następujących sytuacjach: niespożycie posiłku po wstrzyknięciu insuliny zbyt mała kaloryczność spożytego[mp.pl] Wszystkie te przyczyny szybciej wywołują hipoglikemię u osób chorujących na cukrzycę.[stronazdrowia.pl]

  • Hiperglikemia

    U pacjentów z bezwzględnym niedoborem insuliny, czyli z cukrzycą typu 1, w ciężkiej hipoglikemii zalecane jest podanie glukagonu.[termedia.pl] Groźne jest zarówno stężenie zbyt niskie - hipoglikemia i zbyt wysokie - hiperglikemia.[enel.pl] Trzeba pamiętać, że glukagonu nie wolno podawać jeżeli dojdzie do hipoglikemii u pacjenta z cukrzycą typu 2, który jest leczony pochodnymi sulfonylomocznika.[termedia.pl]

Dalsze objawy