Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Czerniak oka

  • Złośliwy czerniak guzkowy

    U pacjentów z czerniakiem skóry i czerniakiem oka istnieje większa szansa, że rozwinie się drugi pierwotny nowotwór.[medonet.pl] Istnieją genetyczne i rodzinne predyspozycje do wystąpienia czerniaka skóry u osób z czerniakiem błony naczyniowej oka. 2% wszystkich nowotworów gałki ocznej stanowi czerniak[medonet.pl] Klinicznie może przypominać SSM. 5) Czerniak rozwijający się w gałce ocznej - Istnieje znacząca różnica w immunogenności komórek czerniaka skóry i oka.[medonet.pl]

  • Piebaldyzm

    Wykazują wysokie ryzyko rozwoju rogowacenia słonecznego, raków podstawnokomórkowych i czerniaka złośliwego amelanotycznego.[medonet.pl] Brak melaniny w siatkówce oka powoduje wrażenie czerwonych źrenic. Albinosi tyrozynazo-ujemni cierpią na poważne zaburzenia ostrości wzroku.[medonet.pl]

Dalsze objawy