Create issue ticket

6 Możliwe przyczyny Czerwienica prawdziwa

 • Zespoły mieloproliferacyjne
 • Hepatosplenomegalia

  prawdziwa, mastocytoza, mielofibroza), białaczka, chłoniaki, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemia, choroby metaboliczne – hepatosplenomegalia u dzieci i niemowląt[wylecz.to] […] zapalenie wirusowe wątroby, mononukleoza zakaźna, cytomegalia, różyczka, bruceloza (inaczej gorączka maltańska), choroby hematologiczne – zespoły mieloproliferacyjne (np. czerwienica[wylecz.to]

 • Czerwienica prawdziwa
 • Mielofibroza

  Czerwienica prawdziwa – to rzadki nowotwór krwi, charakteryzuj cy siê nadmiern produkcj czerwonych krwinek w szpiku kostnym chorego.[choroby.senior.pl] Poza mielofibrozą do nowotworów mieloproliferacyjnych BCR-ABL1 ujemnych należy czerwienica prawdziwa i nadpłytkowość samoistna.[hematoonkologia.pl] W porównaniu do innych nowotworów mieloproliferacyjnych BCR-ABL 1 ujemnych, nadpłytkowości samoistnej oraz czerwienicy prawdziwej, w mielofibrozie obserwuje się wyższe ryzyko[hematoonkologia.pl]

 • Nadpłytkowość samoistna
 • Choroba Albersa-Schönberga

  prawdziwa Samoistna nadpłytkowość Zespoły rozrostowe układu chłonnego Chłoniak nieziarniczy Ziarnica złośliwa Białaczka prolimfocytowa Choroby fagocytów Zespół Chediaka-Higashi[pbkm.pl] […] macierzystej Niedokrwistość aplastyczna (ciężka) Niedokrwistość Fanconiego Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH) Zespoły mieloproliferacyjne Ostra mielofibroza Mielofibroza Czerwienica[pbkm.pl]

Dalsze objawy