Create issue ticket

88 Możliwe przyczyny Duszność wysiłkowa

Dalsze objawy