Create issue ticket

40 Możliwe przyczyny Dyfazja, Zmiana osobowości

Dalsze objawy