Create issue ticket

1 Możliwe przyczyny Guz olbrzymiokomórkowy kości

  • Guz olbrzymiokomórkowy kości

    Klasyfikacja Zgodnie z wynikami radiografii, eksperci wyróżniają następujące rodzaje guzów olbrzymiokomórkowych: torbiel - rozwija się z jamy, która już istnieje w kości,[pl.apf-online.org] […] płaskich guz olbrzymiokomórkowy najczęściej lokalizuje się - nasady oraz kosci długie, twarzoczaszka, miednica adamantinoma - najczęściej śródkostny, kości długie, szkilwienie[zanotowane.pl] W większości przypadków guz olbrzymiokomórkowy zlokalizowany jest na takich kościach szkieletu: piszczel; kość ramienna; żuchwa (rzadko górna); kość udowa; kręgosłup; sacrum[pl.apf-online.org]

Dalsze objawy