Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Hemofilia A

Pokaż wyniki w: Română

 • Protoporfiria erytropoetyczna

  (A – VIII, B – IX), niedobory i zaburzenia czynników VII, XII, XIII i innych; leczenie zastępcze czynnikamie rekombinowanymi •   plamice nabyte – gł. z. rozsianego[mafiadoc.com] […] fenylobarbituranu, poch. fenotiazyny w przebiegu sepsy i infekcji poprzedzająca SLE towarzysząca npl zw. z zakaŜeniem HIV i AIDS koagulopatie • plamice wrodzone – hemofilie[mafiadoc.com]

 • Krioglobulinemia

  Skazy krwotoczne na tle zaburzeń w osoczowym układzie krzepnięcia: hemofilia A i B. Śródnaczyniowa aktywacja krzepnięcia i fibrynolizy (DIC).[zpnm.umed.wroc.pl]

Dalsze objawy