Create issue ticket

205 Możliwe przyczyny Hipoksja, Nietypowy napad nieświadomości

 • Stan padaczkowy

  Jednakże nietypowy napad nieświadomości trwa dłużej i częściej obserwuje się zmiany w napięciu posturalnym.[czytelniamedyczna.pl] […] niskie stężenie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z padaczką (ok. 34%) choroby naczyniowe mózgu (ok. 22%) guzy mózgu, infekcje ośrodkowego układu nerwowego (ok. 24%) hipoksja[podyplomie.pl] Jego przyczynami mogą być: zbyt niskie stężenie leków przeciwpadaczkowych choroby naczyniowe mózgu lub guz mózgu zakażenia ośrodkowego układu nerwowego hipoksja zaburzenia[pl.wikipedia.org]

 • Stan przedrzucawkowy

  Jednakże nietypowy napad nieświadomości trwa dłużej i częściej obserwuje się zmiany w napięciu posturalnym.[czytelniamedyczna.pl] […] niskie stężenie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z padaczką (ok. 34%) choroby naczyniowe mózgu (ok. 22%) guzy mózgu, infekcje ośrodkowego układu nerwowego (ok. 24%) hipoksja[podyplomie.pl] […] teofilina, izoniazyd, CO, cyjanki, strychnina) RÓŻNICOWANIE: · uwzględnić występowanie odwracalnych przyczyn zab. przytomności : - hipoglikemia przebiegająca z drgawkami - hipoksja[emedycyna.info]

 • Status Asthmaticus

  Jednakże nietypowy napad nieświadomości trwa dłużej i częściej obserwuje się zmiany w napięciu posturalnym.[czytelniamedyczna.pl] […] niskie stężenie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z padaczką (ok. 34%) choroby naczyniowe mózgu (ok. 22%) guzy mózgu, infekcje ośrodkowego układu nerwowego (ok. 24%) hipoksja[podyplomie.pl] […] teofilina, izoniazyd, CO, cyjanki, strychnina) RÓŻNICOWANIE: · uwzględnić występowanie odwracalnych przyczyn zab. przytomności : - hipoglikemia przebiegająca z drgawkami - hipoksja[emedycyna.info]

 • Niewydolność nerek bez skąpomoczu

  Jednakże nietypowy napad nieświadomości trwa dłużej i częściej obserwuje się zmiany w napięciu posturalnym.[czytelniamedyczna.pl] Hipoksemia, a po niej hipoksja prowadzą do kwasicy mleczanowej, która wywołuje śmierć niedotlenionych komórek.[parenting.pl] Hipoksję tkankową powodują również zatrucia siarkowodorem, aniliną i cyjankami (4, 14).[czytelniamedyczna.pl]

 • Astma oskrzelowa

  W sytuacji nagłego zagrożenia postępowanie jest następujące: Podanie tlenu w celu złagodzenia hipoksji, jeśli saturacja tlenem krwi tętniczej spadnie poniżej 92% Wielu astmatyków[pl.wikipedia.org]

  Brakujący: Nietypowy napad nieświadomości
 • Nietypowy napad nieświadomości

  Jednakże nietypowy napad nieświadomości trwa dłużej i częściej obserwuje się zmiany w napięciu posturalnym.[czytelniamedyczna.pl] Hipoksemia, a po niej hipoksja prowadzą do kwasicy mleczanowej, która wywołuje śmierć niedotlenionych komórek.[parenting.pl] Hipoksję tkankową powodują również zatrucia siarkowodorem, aniliną i cyjankami (4, 14).[czytelniamedyczna.pl]

 • Serce płucne

  Podstawowe z nich to: choroby płuc powodujące niedotlenienie (hipoksję), takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), choroby śródmiąższowe płuc, problemy z oddechem[hellozdrowie.pl] […] oskrzeli, pylica, zwłóknienia pozapalne, choroby śródmiąższowe płuc czy zmiany zakrzepowo-zatorowe w naczyniach krążenia płucnego mogą prowadzić do zaburzeń wentylacji i do hipoksji[profilaktykawmalopolsce.pl] […] klasyfikacji Dana Point, 2008): Tętnicze nadciśnienie płucne Nadciśnienie płucne spowodowane chorobą lewej części serca Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób płuc i/lub hipoksji[mp.pl]

  Brakujący: Nietypowy napad nieświadomości
 • Niewydolność serca

  Po zastosowaniu hipertermii komórki nowotworowe stają się bardziej podatne na chemioterapię czy radioterapię ze względu na kwaśny odczyn pH i hipoksję zwiększającą efekt cytotoksyczny[pulsmedycyny.pl] […] czy objawy u danego pacjenta są spowodowane AHF lub inną chorobą, czy można zidentyfikować czynnik sprawczy oraz czy stan pacjenta stwarza bezpośrednie zagrożenie życia (hipoksja[journals.viamedica.pl]

  Brakujący: Nietypowy napad nieświadomości
 • Zespół ostrej niewydolności oddechowej

  Najczęściej wykazywanymi symptomami są płytki oddech i zwiększenie częstości oddechu prowadzące do hipoksji.[pl.wikipedia.org] Hg PaO2:FiO2 200 mm Hg (umiarkowane); PaO2:FiO2 100 mm Hg (ciężkie) Im mniejszy stosunek PaO2:FiO2, tym mniej tlenu z wdychanego powietrza dostaje się do krwi, powodując hipoksję[pl.wikipedia.org]

  Brakujący: Nietypowy napad nieświadomości
 • Zawał mięśnia sercowego

  Po zastosowaniu hipertermii komórki nowotworowe stają się bardziej podatne na cytostatyki ze względu na kwaśne pH i hipoksję zwiększającą efekt cytotoksyczny.[onkolmed.pl]

  Brakujący: Nietypowy napad nieświadomości

Dalsze objawy