Create issue ticket

7 Możliwe przyczyny Kaszel alergiczny

 • Atopia
 • Astma oskrzelowa
 • Astma alergiczna
 • Podgłośniowe zapalenie krtani

  Podgłośniowe zapalenie krtani to ostra choroba zapalna, która jednak zazwyczaj ma łagodny przebieg. Najczęściej wywołują ją wirusy (wirus paragrypy, wirus grypy typu A lub B, adenowirus, wirus RS, metapneumowirus). W wyniku uszkodzenia przez wirusy błony śluzowej okolicy podgłośniowej krtani dochodzi do jej[…][mp.pl]

 • Odra
 • Aspergiloza

  W przypadku chorób alergicznych występujących u osób bez immunosupresji objawy mogą być następujące: Alergiczna apergiloza oskrzelowo-płucna może powodować: świszczący oddech[medme.pl] Objawia się występowaniem kaszlu i świszczącego oddechu. 3.[medonet.pl] Objawami są kaszel (czasem z krwiopluciem), nieprawidłowe szmery oddechowe i gorączka, nie mamy jednak do czynienia z zakażeniem jako takim.[neuropsychologia.org]

 • Protoporfiria erytropoetyczna

  W drugim półroczu życia reakcja alergiczna obejmuje układ oddechowy.[quizlet.com] Dziecko ma np. zatkany nosek, sapkę, napadowy kaszel w nocy lub nad ranem. 6-, 7-latki mogą mieć katar sienny, ostrą pokrzywkę, astmę oskrzelową.[quizlet.com] To przechodzenie jednej alergii w drugą nazywamy marszem alergicznym. Zwykle dochodzi do niego, gdy alergiczne dziecko nie jest leczone lub jest źle leczone.[quizlet.com]

Dalsze objawy