Create issue ticket

4 Możliwe przyczyny Makroglobulinemia Waldenströma

  • Szpiczak mnogi
  • Zespół Sjögrena
  • Krioglobulinemia

    Jest ona przypisana do różnego typu chorób rozrostowych, jak szpiczak mnogi, makroglobulinemia Waldenströma, przewlekła białaczka limfatyczna oraz chłoniaki nieziarnicze.[poradnikzdrowie.pl] Choroby, które mogą jej towarzyszyć to szpiczak mnogi, makroglobulinemia Waldenströma, przewlekła białaczka limfatyczna oraz chłoniaki.[wylecz.to] Makroglobulinemia Waldenströma najczęściej towarzyszy szpiczakowi mnogiemu, chłoniakom typu Nie-Hodkina oraz monoklonalnym gammapatiom.[ziladoc.com]

  • Choroba Albersa-Schönberga

    Waldenströma Inne nowotwory złośliwe rak piersi mięsak Ewinga neuroblastoma (zwojak zarodkowy) rak nerki[pbkm.pl] […] marmurkowatość kości) Dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych amegakariocytoza (wrodzona małopłytkowość) Choroby komórek plazmatycznych szpiczak mnogi białaczka plazmocytowa makroglobulinemia[pbkm.pl]

Dalsze objawy