Create issue ticket

37 Możliwe przyczyny Masa czaszki

Pokaż wyniki w: Español

 • Zespół Gardnera

  Ten artykuł dotyczy genetycznie uwarunkowanego zespołu polipowatości rodzinnej. Zobacz też: Zespół alienacji rodzicielskiej (także nazywany zespołem Gardnera), pojęcie z dziedziny psychologii klinicznej. Zespół Gardnera (ang. Gardner's syndrome) – jeden z wariantów polipowatości rodzinnej (ang. familial adenomatous[…][pl.wikipedia.org]

 • Szpiczak mnogi

  Szpiczak mnogi, czyli plazmocytowy, to nowotwór hematologiczny wywodzący się z komórek plazmatycznych układu odpornościowego. Najbardziej charakterystycznym objawem szpiczaka jest ból kości, szczególnie ból kręgosłupa, a także ciągłe zmęczenie i częste infekcje. Dowiedz się, jak rozpoznać szpiczaka i jak leczyć[…][zdrowie.radiozet.pl]

 • Niedrożność jelit

  U dzieci występuje brak apetytu, słaby przyrost masy ciała, niechęć do jedzenia. 8.[termedia.pl] Mogą powstawać zmiany całości budowy twarzowej części czaszki dziecka, deformacje w kościach twarzy, szczęki, podniebienia, stłoczenie górnych zębów [7]. 9.[termedia.pl]

 • Niedrożność jelit

  U dzieci występuje brak apetytu, słaby przyrost masy ciała, niechęć do jedzenia. 8.[termedia.pl] Mogą powstawać zmiany całości budowy twarzowej części czaszki dziecka, deformacje w kościach twarzy, szczęki, podniebienia, stłoczenie górnych zębów [7]. 9.[termedia.pl]

 • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

  Częstym, obecnym u 2/3 chorych objawem, jest ból głowy, czasami połączony z nadwrażliwością skóry czaszki na dotyk, szczególnie w okolicy skroniowej i ciemieniowej.[mp.pl] Zwykle olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic powoduje tzw. objawy ogólne, często sugerujące infekcję, jak stan podgorączkowy lub gorączka (u 15% osób 39 C), zmęczenie i utrata masy[mp.pl]

 • Zespół Blooma

  Objawy zespołu Blooma to: niskorosłość (po prostu niski wzrost), która nie ustępuje z wiekiem, widoczna już w okresie prenatalnym, niska masa urodzeniowa, wąska, długa czaszka[zdrowie.gazeta.pl] Mutacja dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny Na obraz kliniczny zespołu Blooma składają się: niskorosłość niska masa urodzeniowa wysoki ton głosu charakterystyczne[pl.wikipedia.org] […] cechy dysmorficzne twarzy: długa, wąska czaszka (dolichocefalia) mikrognacja wydatny nos i uszy zmiany barwnikowe w skórze, teleangiektazje, zwłaszcza po ekspozycji na światło[pl.wikipedia.org]

 • Zespół tętnicy rdzeniowej przedniej

  […] u noworodka, niską masę urodzeniową u noworodków donoszonych, zaburzenia chromosomalne i genetyczne (dziedziczenie sprzężone z chromosomem X, mutacja w genie CDKL5 lub ARX[neuropsychologia.org] […] zespołu Za przyczyny zespołu Westa uznaje się m.in. niedotlenienia wewnątrzmaciczne i okołoporodowe, infekcje wewnątrzmaciczne np. toksoplazmoza i cytomegalia, guzy i urazy czaszki[neuropsychologia.org]

 • Zawał krezki

  Objawy zespołu Blooma to: niskorosłość (po prostu niski wzrost), która nie ustępuje z wiekiem, widoczna już w okresie prenatalnym, niska masa urodzeniowa, wąska, długa czaszka[zdrowie.gazeta.pl] W zespole Blooma dzieci rodzą się z niską masą ciała. Wśród cech morfologicznych twarzy zwraca uwagę wąska, długa czaszka.[zdrowie.tvn.pl]

 • Krwiak podtwardówkowy

  Gromadzenie się wynaczynionej krwi w zamkniętej puszcze kostnej, jaką jest czaszka, powoduje efekt masy i przemieszczenie uciskanych struktur mózgowia.[podyplomie.pl]

 • Chłoniak plazmatyczny

  Pojawia się osłabienie, zmniejszenie masy ciała, stany podgorączkowe, poty nocne i bóle kostne.[doz.pl] Szpiczak najczęściej lokalizuje się w kościach czaszki, żebrach, kręgach, kości miednicy, kości udowej i ramiennej.[doz.pl]

Dalsze objawy