Create issue ticket

3 Możliwe przyczyny Mastocytoza układowa

  • Zespół złośliwego rakowiaka
  • Mielofibroza

    Mastocytoza to choroba związana z rozrostem komórek tucznych; rozróżnia się mastocytozę skórną lub układową.[portal.abczdrowie.pl]

  • Protoporfiria erytropoetyczna

    E 300-600 mg • mastocytozy  df.: choroby związane z gromadzeniem się w tkankach komórek tucznych, uwalniających H, ECF-A, SRS-A, heparynę, tryptazę, peptydazy  układowe:[mafiadoc.com] […] etiopatogeneza: łagodna mastocytoza, ocieranie powoduje degranulację  objawy i przebieg: plamy barwnikowe rozmaitej wielkości, barwy szaro-Ŝołto-brunatnej, o niewyraźnych[mafiadoc.com] […] df.: Ŝółto/czerwonobrunatne plamy lub lekko nacieczonewykwity grudkowe, w obrębie których po potarciu występuje obrzęk pokrzywkowy; zazwyczaj nie towarzyszą im zmiany układowe[mafiadoc.com]

Dalsze objawy