Create issue ticket

4 Możliwe przyczyny Mukormykoza

  • Zakażenie HIV
  • Zwężenia krtaniowo-tchawicze
  • Aspergiloza

    Różnicowanie pomiędzy aspergilozą i mukormykozą płucną jest niezwykle istotne z uwagi na odmienną strategię terapeutyczną oraz sposób monitorowania efektów leczenia.[mavipuro.pl] Słowa kluczowe: aspergiloza, mukormykoza, ostra białaczka limfoblastyczna, dzieci Abstract: Invasive pulmonary fungal disease is a significant clinical problem in children[mavipuro.pl]

  • Mukormykoza

    Mukormykoza Rozpowszechnienie i zapadalność Mukormykoza jest bardzo rzadką chorobą, jednakże rzeczywista liczba przypadków nie jest znana.[pl.wikipedia.org] Najczęstszą postacią choroby jest mukormykoza nosowo-mózgowa, kolejną co do częstości jest postać skórna, następnie płucna i rozsiana, jdnakże w grupie pacjentów nie obciążonych[pl.wikipedia.org]

Dalsze objawy