Create issue ticket

8 Możliwe przyczyny Napadowy częstoskurcz komorowy

Dalsze objawy