Create issue ticket

15 Możliwe przyczyny Napięcie mięśni

 • Złamanie
 • Stłuczenie
 • Hipersomnia

  mięśni wyzwalanej przez emocje.[portal.abczdrowie.pl] Nagła, krótkotrwała i obustronna utrata napięcia mięśni – wyzwalana przez silne emocje takie jak złość, strach, radość.[wylecz.to] Oznacza nagłe zmniejszenie napięcia mięśni w sytuacjach emocjonalnych, na przykład radości, gniewu, zaskoczenia.[psychiatria.mp.pl]

 • Rodzinna lub sporadyczna hemiplegiczna migrena

  mięśni żwaczy (zaciskanie zębów, bruksizm), utrzymywanie żuchwy w pozycji doprzedniej (obgryzanie paznokci, ołówków) inne zachowania prowadzące do wzrostu napięcia mięśniowego[docplayer.pl] mięśni okolicy okołoocznej po stronie lewej Bolesność uciskowa wyjścia nerwu potylicznego po stronie lewej Badania dodatkowe: KT głowy- wykonane 5 lat temu, kiedy pojawił[docplayer.pl] […] efektów osłuchowych znad powierzchni stawowych, zmian w RTG stawów skroniowo-żuchwowych Patogeneza: istotna rola czynników emocjonalnych (lęk, depresja, stres- wzmożone napięcie[docplayer.pl]

 • Zespół Dandy'ego-Walkera

  […] znajduje się w niej dużo więcej płynu, dlatego mamy do czynienia z wodogłowiem) niewykształcony lub niedorozwinięty robak móżdżku (robak odpowiada za utrzymanie prawidłowego napięcia[polki.pl] Przede wszystkim odpowiada za poruszanie się, koordynację, równowagę, właściwą pracę i napięcie mięśni szkieletowych, dostosowywanie siły mięśni do danej czynności oraz zgrabność[pomagamy.dbv.pl] mięśni i postawy) i wysokie ustawienie namiotu móżdżku obecność torbieli w tylnym dole czaszkowym (zamykają one otwory w komorze czwartej, co upośledza przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego[polki.pl]

 • Entropion

  Doprowadza ona do zmniejszenia napięcia w obrębie mięśnia, co skutkuje odwinięciem powieki.[zaufanekliniki.pl] Operacja ektropium lub entropii polega na usunięciu nadmiaru skóry i zwiększeniu napięcia mięśni i więzadeł powiek przy użyciu bardzo małych szwów.[polmedica.eu] Prawidłowe położenie brzegu powieki zależy od napięcia tarczki i więzadeł powiekowych, które są podtrzymywane przez mięsień okrężny oka.[mp.pl]

 • Hemipareza

  W tym przypadku osłabionej sile mięśniowej towarzyszy wzmożone napięcie porażonych mięśni, dochodzi także do przykurczu mięśni objętych niedowładem.[wylecz.to] Gdy mamy do czynienia z uszkodzeniem dolnego motoneuronu, napięcie mięśniowe uszkodzonych mięśni spada, dochodzi do tzw. niedowładu wiotkiego.[wylecz.to]

 • Hiperkaliemia

  Pierwiastek ten odpowiada za napięcie mięśni, wpływa na przemianę białek i węglowodanów, reguluje pracę układu nerwowego i jest głównym składnikiem płynu wewnątrzkomórkowego[zdrowie.dziennik.pl]

 • Aspergiloza

  Zanotowano u niego apraksję, akalkulię, ataksję; obserwowano ruchy miokloniczne, pobudzenie psychoruchowe, nadmierne napięcie mięśni w reakcji na światło i dźwięk, a także[neuropsychologia.org]

 • Entezopatie

  Często wspomina się także o czynnikach psychologicznych, które mogą mieć swoje odbicie w mechanizmie nadmiernego napięcia mięśni. Jak rozpoznaje się entezopatię?[hellozdrowie.pl] napięć.[medonet.pl] "Łokieć golfisty" to entezopatia dotycząca przyczepów mięśni zginacza promieniowego nadgarstka, zginacza łokciowego nadgarstka oraz mięśnia nawrotnego obłego.[be-healthy.pl]

Dalsze objawy