Create issue ticket

18 Możliwe przyczyny Niedokrwistości hemolityczne

 • Talasemia

  Jeśli hemoliza jest na tyle nasilona, że doprowadza do niedokrwistości hemolitycznej, chory może prezentować objawy typowe dla niedokrwistości , to znaczy bladość powłok,[m.poradnikzdrowie.pl] Czasem ostra niedokrwistość pojawia się pod postacią przełomu hemolitycznego, który może doprowadzić nawet do ostrej niewydolności nerek .[m.poradnikzdrowie.pl] Do hemolizy może dojść z różnych powodów, a gdy ma duże nasilenie prowadzi do powstania niedokrwistości hemolitycznej. Jakie są przyczyny hemolizy? Jak się ona objawia?[m.poradnikzdrowie.pl]

 • Agranulocytoza

  German Hämolytische Anämie Agranulozytose Panzytopenie (lebens- bedrohlich) Knochenmark- depression (lebens- bedrohlich) more_vert Niedokrwistość hemolityczna Niedokrwistość[de.bab.la] hemolityczna Niedokrwistość aplastyczna Pancytopenia (zagrażająca życiu) German Hämolytische Anämie Agranulozytose Panzytopenie (lebens- bedrohlich) Knochenmark- depression[de.bab.la] […] liczby erytrocytów, zmniejszone stężenie German Hämolytische Anämie Agranulozytose Panzytopenie (lebens- bedrohlich) Knochenmark- depression (lebens- bedrohlich) more_vert Niedokrwistość[de.bab.la]

 • Rak żołądka
 • Protoporfiria erytropoetyczna

  hemolityczna ze splenomegalią - rozpoznanie: - fluorescencja erytrocytów - stwierdzenie w erytrocytach, moczu i kale uroporfiryny I i koproporfiryny I Porfiria szpikowa-[quizlet.com] […] jeśli dzieci przeżywają w późniejszym czasie w obrębie blizn mogą powstawać liczne nowotwory - czerwone zabarwienie zębów, zniekształcenia kostne - odkładanie się porfiryn - niedokrwistość[quizlet.com]

 • Hemangiomatoza kapilarna płucna

  hemolityczna, choroby rozrostowe szpiku, splenektomia Choroby układowe, sarkoidoza, histiocytoza płucna, limfangioleiomiomatoza Zaburzenia metaboliczne: choroba spichrzania[www1.actelion.pl] […] ograniczenia przepływu w tętnicach płucnych Grupa5 Nadciśnienie Płucne o niewyjaśnionym i/lub wieloczynnikowym patomechanizmie Choroby układu krwiotwórczego: przewlekła niedokrwistość[www1.actelion.pl]

 • Zespół ATR-X

  Talasemie to wrodzone niedokrwistości hemolityczne zwane również inaczej niedokrwistościami tarczowatokrwinkowymi.[medme.pl] Słowa kluczowe: talasemia, mutacje, patofizjologia, niedokrwistość hemolityczna, hemoglobinopatia Hematologia 2013; 4, 3: 239–256 ABSTRACT Thalassemias are genetically transmitted[journals.viamedica.pl] Przetoczenia mogą być konieczne nawet od okresu niemowlęcego, gdy u chorego występuje ciężka niedokrwistość hemolityczna i stwierdzi się obecność dodatkowych mutacji, szczególnie[journals.viamedica.pl]

 • Talasemia beta

  Słowa kluczowe: talasemia, mutacje, patofizjologia, niedokrwistość hemolityczna, hemoglobinopatia Hematologia 2013; 4, 3: 239–256 ABSTRACT Thalassemias are genetically transmitted[journals.viamedica.pl] Przetoczenia mogą być konieczne nawet od okresu niemowlęcego, gdy u chorego występuje ciężka niedokrwistość hemolityczna i stwierdzi się obecność dodatkowych mutacji, szczególnie[journals.viamedica.pl] […] o charakterze hemolitycznym [11].[journals.viamedica.pl]

 • Multicentryczna choroba Castlemana
 • Nadciśnienie wrotne
 • Choroba Wilsona

Dalsze objawy