Create issue ticket

11 Możliwe przyczyny Niedowidzenie połowicze homonimiczne

Dalsze objawy