Create issue ticket

24 Możliwe przyczyny Nieprawidłowe badanie pola widzenia

Dalsze objawy