Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Nowotwór złośliwy jąder

  • Wnętrostwo
  • Choroba Hodgkina

    Nowotwór złośliwy charakteryzują się następującymi zmianami w komórkach: - zmianą wielkości komórki, - zmianą kształtu komórki - zmianą stosunku jądra do cytoplazmy (zwykle[zapytaj.onet.pl] W narządach miąższowych nowotwór przyjmuje najczęściej postać kulistą z wypustkami, które są wyrazem naciekania nowotworu.[zapytaj.onet.pl] Wygląd makroskopowy guza, jego spoistość, barwa oraz umiejscowienie są często charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów.[zapytaj.onet.pl]

Dalsze objawy