Create issue ticket

3 Możliwe przyczyny Odmrożenie

  • Zimna ekspozycja
  • Hiperkapnia
  • Krioglobulinemia

    […] chirurgiczne, neurologiczne, przeciwwskazania: nadwrażliwość na zimno, krioglobulinemia, uczulenie na zimno, znaczna niedokrwistość, nowotwory, odmrożenia, ciężkie choroby[dyskusje24.pl] Przeciwwskazania: nadwrażliwość na zimno, krioglobulinemia, uczulenie na zimno, znaczna niedokrwistość, nowotwory, odmrożenia, ciężkie choroby serca.[sanatoriumkrystynka.pl] […] krążenia, zaburzenia rytmu serca, stan po zawale serca, niestabilna choroba wieńcowa, zaawansowana miażdżyca, rozrusznik serca, nadciśnienie, parastezje, polineuropatie, odmrożenia[uzdrowisko-wysowa.pl]

Dalsze objawy