Create issue ticket

3 Możliwe przyczyny Oparzenie chemiczne

  • Pokrzywka kontaktowa
  • Protoporfiria erytropoetyczna

    (kwasy), fizycznych (oparzenia i dmroŜenia), mechanicznych (odleŜyna), w wyniku zmian naczyniowych (tt. – np. miaŜdŜyca lub ŜŜ. – np. owrzodzenia podudzi) • blizna (cicatrix[mafiadoc.com] […] i stóp • owrzodzenie (ulcus) – ubytek skóry właściwej ustępujący z pozostawieniem blizny; powstaje wtórnie (z guzków, guzów, krost) lub pierwotnie pod wpływem czynników chemicznych[mafiadoc.com]

  • Tuberkulid

    (kwasy), fizycznych (oparzenia i dmroŝenia), mechanicznych (odleŝyna), w wyniku zmian naczyniowych (tt. np. miaŝdŝyca lub ŜŜ. np. owrzodzenia podudzi) blizna (cicatrix) efekt[docplayer.pl] […] dłoni i stóp owrzodzenie (ulcus) ubytek skóry właściwej ustępujący z pozostawieniem blizny; powstaje wtórnie (z guzków, guzów, krost) lub pierwotnie pod wpływem czynników chemicznych[docplayer.pl]

Dalsze objawy