Create issue ticket

1 Możliwe przyczyny Oponiak

  • Limfangioleiomiomatoza

    U pacjentek z limfangioleiomiomatozą nierzadko występują także oponiaki i naczyniakomięśniakotłuszczaki nerek (odpryskowiaki), które są zmianami charakterystycznymi dla stwardnienia[lekarzkatowice.blogspot.com] Oponiaki opisywano bowiem także u chorych na izolowaną postać LAM, u których nie stosowano leczenia progesteronem (3, 11).[czytelniamedyczna.pl] Moss i współpracownicy poinformował, że kobiety z S-LAM i TSC-LAM może mieć zwiększoną częstość występowania oponiaka, ale znaczenie tego stwierdzenia została zakwestionowana[pl.qwerty.wiki]

Dalsze objawy