Create issue ticket

96 Możliwe przyczyny Ostre uszkodzenie nerek

 • Ostra niewydolność nerek

  W pracy podjęto próbę opisania różnic między ONN i ostatnio wprowadzonym określeniem „ostre uszkodzenie nerek” (OUN).[czytelniamedyczna.pl] Dziś stosuje się terminologię KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes): ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury – AKI). Częstość występowania.[podyplomie.pl] Ostre uszkodzenie nerek Ostre uszkodzenie nerek (ang. acute kidney injury - AKI) zwane dawniej ostrą niewydolnością nerek - ONN (ang.[pl.wikipedia.org]

 • Ostra niewydolność nerek z oligurią

  Różnicowanie pomiędzy ostrym uszkodzeniem i przewlekłą chorobą nerek z niewydolnością wydalniczą Parametr Ostre uszkodzenie nerek Przewlekła niewydolność nerek Wywiad w kierunku[journals.viamedica.pl] uszkodzenie nerek” (ang. acute kidney injury) został wprowadzony w miejsce określenia „ostra niewydolność nerek”, aby zaakcentować, że uszkodzenie nerek jest procesem ciągłym[magwet.pl] Ostre uszkodzenie nerek Ostre uszkodzenie nerek (ang. acute kidney injury - AKI) zwane dawniej ostrą niewydolnością nerek - ONN (ang.[pl.wikipedia.org]

 • Uszkodzenie nerek

  Różnicowanie pomiędzy ostrym uszkodzeniem i przewlekłą chorobą nerek z niewydolnością wydalniczą Parametr Ostre uszkodzenie nerek Przewlekła niewydolność nerek Wywiad w kierunku[journals.viamedica.pl] Ziołowa 47, 40-635 Katowice e-mail: [email protected] Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (10): 17-23 Wprowadzenie Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI) rozwijające[podyplomie.pl] Ostre uszkodzenie nerek Ostre uszkodzenie nerek (ang. acute kidney injury - AKI) zwane dawniej ostrą niewydolnością nerek - ONN (ang.[pl.wikipedia.org]

 • Utrata masy ciała

  Różnicowanie pomiędzy ostrym uszkodzeniem i przewlekłą chorobą nerek z niewydolnością wydalniczą Parametr Ostre uszkodzenie nerek Przewlekła niewydolność nerek Wywiad w kierunku[journals.viamedica.pl] Ziołowa 47, 40-635 Katowice e-mail: [email protected] Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (10): 17-23 Wprowadzenie Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI) rozwijające[podyplomie.pl] Twoja prenumerata jest aktywna Ostre uszkodzenie nerek (AKI – acute kidney injury, termin ten zastąpił wcześniej używane określenie "ostra niewydolność nerek", ARF – acute[pulsmedycyny.pl]

 • Niewydolność nerek bez skąpomoczu

  Przewlekłą chorobę nerek, która często prowadzi do niewydolności. 2. Ostre uszkodzenie nerek. Za główną przyczynę bezmoczu uważa się ostre uszkodzenie nerek.[medonet.pl] Ostre uszkodzenie nerek Ostre uszkodzenie nerek (ang. acute kidney injury - AKI) zwane dawniej ostrą niewydolnością nerek - ONN (ang.[pl.wikipedia.org] […] klatce piersiowej itp., a ostre uszkodzenie nerek rozpoznawane jest w drugiej kolejności.[medme.pl]

 • Zakażenie układu moczowego

  W konsekwencji, prowadzić to może do nawrotów zakażenia, a postać ostra może przekształcić się w postać przewlekłą z powikłaniami takimi jak: ostre uszkodzenie nerek, anemia[swiatlekarza.pl] Jednak zakażenie nerek może powodować trwałe uszkodzenie nerek, szczególnie u osób starszych i bardzo młodych.[labtestsonline.pl] , nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, posocznica i wstrząs septyczny z zespołem ostrej niewydolności oddechowej.[swiatlekarza.pl]

 • Nietypowy zespół hemolityczno-mocznicowy
 • Nietypowy napad nieświadomości

  Przewlekłą chorobę nerek, która często prowadzi do niewydolności. 2. Ostre uszkodzenie nerek. Za główną przyczynę bezmoczu uważa się ostre uszkodzenie nerek.[medonet.pl] […] klatce piersiowej itp., a ostre uszkodzenie nerek rozpoznawane jest w drugiej kolejności.[medme.pl] Drugim mechanizmem powstawania ostrej niewydolności nerek jest uszkodzenie kłębuszków nerkowych lub cewek nerkowych.[hellozdrowie.pl]

 • Stan przedrzucawkowy

  Konsekwencje stanu przedrzucawkowego obejmują: poród przedwczesny, przedwczesne oddzielenie się błon, ograniczenie przyrastania płodu, ostre uszkodzenie nerek oraz wystąpienie[zdrowie.wprost.pl] nerek, uszkodzenie wątroby, obrzęk płuc, objawy neurologiczne lub zaburzenia widzenia.[mjakmama24.pl] Inne objawy towarzyszące stanowi przedrzucawkowemu to: silne bóle głowy zaburzenia widzenia (widzenie nieostre, mroczki, błyski). wymioty drgawki zaburzenia świadomości zaburzenia[mjakmama24.pl]

 • Choroba dróg moczowych

  Jednak zakażenie nerek może powodować trwałe uszkodzenie nerek, szczególnie u osób starszych i bardzo młodych.[labtestsonline.pl] Powikłania W większości przypadków zakażenia układu moczowego przebiegają ostro i bez powikłań. Leczenie prowadzi do ustąpienia objawów w ciągu 1-2 dni.[labtestsonline.pl]

Dalsze objawy