Create issue ticket

4 Możliwe przyczyny Piegi

 • Złośliwy czerniak guzkowy

  […] długotrwałe przebywanie na słońcu; • złośliwa transformacja melanocytów; • posiadanie dużej ilości znamion (atypowych, dysplastycznych); • predyspozycje do tworzenia się piegów[medonet.pl]

 • Piebaldyzm

  Jeśli występują piegi lub znamiona melanocytowe – są zabarwione.[medonet.pl]

 • Protoporfiria erytropoetyczna

  […] chorobowych • plama (macula) – wykwit leŜący w poziomie skóry, niewyczuwalny przy dotyku, róŜniący się od otaczającej skóry wyłącznie zabarwieniem plamy barwnikowe – znamiona, piegi[mafiadoc.com] […] promieniowanie rumieniotwórcze zw. z defektem endonukleazy biorącej udział w mechanizmach naprawy DNA (9 odmian 1 wariant choroby) objawy i przebieg: zmiany jak nasilone piegi[mafiadoc.com] UVA autologiczne przeszczepy melanocytów ester monobenzylowy hydrochinonu (Depigmen; odbarwiający) – na miejscowe przebarwienia • piegi (ephelides) df.: drobne przebarwione[mafiadoc.com]

 • Tuberkulid

  […] chorobowych plama (macula) wykwit leŝący w poziomie skóry, niewyczuwalny przy dotyku, róŝniący się od otaczającej skóry wyłącznie zabarwieniem plamy barwnikowe znamiona, piegi[docplayer.pl]

Dalsze objawy

Podobne objawy