Create issue ticket

9 Możliwe przyczyny Placebo

Pokaż wyniki w: Français

 • Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy

  […] nie kończących się śmiercią zawałów mięśnia sercowego u mężczyzn w grupie leczonej irbesartanem w porównaniu do grupy, w której podstawowym postępowaniem było podawanie placebo[ro.glosbe.com] […] creştere a incidenţei infarctului miocardic non-letal la femei şi o scădere a incidenţei infarctului miocardic non-letal la bărbaţi, în grupul irbesartan comparativ cu grupul placebo[ro.glosbe.com]

 • Bradykardia zatokowa

  […] mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG, bradykardia zatokowa, częstoskurcz, palpitacje German Verglichen mit Placebo[de.bab.la] Częstość występowania nieprawidłowości w zapisie EKG, głównie bradykardii zatokowej była nieznacznie większa u pacjentów stosujących tadalafil raz na dobę w porównaniu z grupą placebo[de.bab.la]

 • Idiopatyczna neutropenia

  […] que se administró Filgrastim ratiopharm o Neupogen presentaron neutropenia grave durante un promedio de # días, en comparación con los # días de aquellos que recibieron placebo[es.glosbe.com] […] chemioterapii, u pacjentów leczonych preparatem Filgrastim ratiopharm lub Neupogen ciężka postać neutropenii trwała średnio#, # dnia w porównaniu do #, # dnia w przypadku leczenia placebo[es.glosbe.com]

 • Ropień odbytu

  Terapia biologiczne anty TNF (infiximab)jest bardziej skuteczna niż placebo w gojeniu przetok i redukcji ilości przetok wydzielających.[pkk.org.pl] An engineered human antibody to TNF (CDP571) for active Crohn’s disease: a randomized double-blind placebo-controlled trial.Gastroenterology 2001; 120: 1330–8. van Bodegraven[pkk.org.pl]

 • Zespół Lady Windermere

  […] cu abatacept observaţi pe # ani-pacient, iar în # din cei # din pacienţii trataţi cu placebo observaţi pe # ani-pacient pl Nowotwory złośliwe i choroby limfoproliferacyjne[pl.glosbe.com] # pacient-ani de urmărire pentru pacienţii trataţi cu ustekinumab (# pacient la # pacient-ani de urmărire) comparativ cu #, # pentru pacienţii cărora li s-a administrat placebo[pl.glosbe.com] (# przypadek w grupie # pacjento-lat obserwacji ro Afecţiuni maligne În perioada controlată cu placebo din cadrul studiilor clinice efectuate la pacienţi cu psoriazis, incidenţa[pl.glosbe.com]

 • Hiperkaliemia

  […] przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia ( #, # mEq/l) wystąpiła u #, # % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u #, # % pacjentów w grupie placebo[pt.glosbe.com]

 • Limfangioleiomiomatoza

  Obecnie przeprowadzane jest badanie MILES (Multicenter International LAM Efficacy of Sirolimus Trial) z placebo i podwójną ślepą próbą, mające na celu ocenę wpływu rapamycyny[twojaapteka.com.pl] Lek zapobiegający odrzutom przeszczepów wywoływał więcej skutków ubocznych niż placebo, jednak zazwyczaj były one niegroźne.[portal.abczdrowie.pl] Jednak jak dotychczas nie przeprowadzono żadnego kontrolowanego placebo badania dotyczącego leczenia chorych na LAM lekami antyestrogenowymi.[czytelniamedyczna.pl]

 • Hiperlipidemia

  Effects of psyllium on LDL-cholesterol concentrations in Brazilian children and adolescents: a randomised, placebo-controlled, parallel clinical trial.[journals.viamedica.pl] A double-blind placebo-controlled study of bezafibrate (SENDDCAP Study), Diabetes Care, 1998, 21:641-648. 15.[czytelniamedyczna.pl] […] energii pochodziła z węglowodanów, 15% z białka i 30% z tłuszczu) połą czoną z suplementacją psyllium w dawce 7 g/dobę (grupa badana) lub taką samą ilością celulozy jako placebo[journals.viamedica.pl]

 • Krioglobulinemia

  Metody Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie pacjentów (w wieku od 5 do 74 lat), u których podczas leczenia raka wystąpiła gorączka[tom.edu.pl] […] dla okołoporodowego przeniesienia wirusa niedoboru odporności typu 1 u kobiet leczonych zidowudyną ad 9” 22-procentowa redukcja głównych zdarzeń sercowych (w porównaniu z placebo[tom.edu.pl]

Dalsze objawy