Create issue ticket

82 Możliwe przyczyny Pobudzenie psychoruchowe

Dalsze objawy