Create issue ticket

19 Możliwe przyczyny Podawanie dożylne

 • Hiponatremia

  Podaje się również dożylnie płyny nawadniające.[portal.abczdrowie.pl] W cięższych przypadkach konieczne jest dożylne podawanie płynów nawadniających, które zawierają sód w różnym stężeniu.[poradnikzdrowie.pl] Choremu podaje się chlorek sodu w postaci doustnej lub dożylnej.[medonet.pl]

 • Hiperkaliemia

  Zapobiegać hiperkaliemii możemy także poprzez dożylne podawanie wapnia.[rodzinazdrowia.pl] Możliwe jest również podawanie dożylnie soli wapnia, chlorku wapnia, czy też glukozy z insuliną, jednak tego typu środki wymagają monitorowania pracy serca za pomocą EKG.[befit.pl] Podawanie soli wapnia wymaga stałego monitorowania EKG. Glukozę z insuliną należy podawać dożylnie lub zastosować wlew. Schorzeniom nerek często towarzyszy kwasica.[portal.abczdrowie.pl]

 • Sepsa

  Podstawowe znaczenie ma jak najszybsze podanie antybiotyków oraz intensywna opieka medyczna (dożylne podawanie dużej ilości płynów i podtrzymywanie najważniejszych czynności[mp.pl]

 • Odma opłucnowa

  Ativan – lek usypiający, uspokajający, używany przy lekkich zabiegach, podawany dożylnie lub domięśniowo. Amiodaron – stosuje się go przy migotaniu i tachykardii.[polki.pl]

 • Porfiria

  Podczas terapii podaje się dożylnie arginian hemu, aby uregulować poziom żelaza.[medonet.pl]

 • Migrena

  podawanie leków.[mp.pl] Jeżeli bólowi głowy towarzyszą nudności lub wymioty, konieczne może być doraźne podanie leku przeciwwymiotnego (np. metoklopramid), a w przypadku nasilonych wymiotów dożylne[mp.pl]

 • Hipoglikemia

  Lekarz z pogotowia ratunkowego po przybyciu na miejsce zdarzenia podaje stężoną glukozę dożylnie.[mp.pl] Podaje się domięśniowo glukagon, a później w warunkach szpitalnych dożylnie roztwór glukozy (ciężka hipoglikemia występuje najczęściej u osób z cukrzycą typu 1, więc mają[enel.pl] W takiej sytuacji pozostaje dożylne podanie glukozy.[termedia.pl]

 • Hipofosfatazja

  Pogorszenie układu kostnego zwykle powoduje zgon z powodu niewydolności oddechowej.14-17 Próby leczenia pacjentów z hipofosfatazą infekcyjną przez podawanie dożylnych wlewów[rehabilitacja-swinoujscie.com.pl] Jednak nawet po latach od normalizacji poziomu wapnia, zwiększona odpowiedź 1,25 (OH) 2D na podawanie PTH utrzymuje się, zmniejsza się odpowiedź kalcytoniny na dożylne podawanie[pol.sophealthcare.com] Magnez podaje się dożylnie przez 8-12 godzin lub w dawkach podzielonych domięśniowo (siarczan magnezu, farmakopeia amerykańska). Terapia litowa.[pol.sophealthcare.com]

 • Hiperamonemia

  Hiperamonemia (podwyższony poziom amoniaku) – leczenie Choremu podaje się leki obniżające poziom amoniaku we krwi oraz dożylnie glukozę oraz lipidy.[poradnikzdrowie.pl]

 • Hemipareza

  Leczenie trombolityczne podawane jest dożylne. Jego wykonanie znacząco poprawia rokowanie pacjentów z niedowładem połowiczym.[wylecz.to]

Dalsze objawy