Create issue ticket

3 Możliwe przyczyny Progeria

Pokaż wyniki w: English

  • Kardiomiopatie

    Kardiomiopatie to zespół chorób mięśnia sercowego o zróżnicowanych przyczynach występowania. Ich podstawową konsekwencją są nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca. Światowa Organizacja Zdrowia wyodrębnia kilka różnych typów kardiomiopatii, w tym: kardiomiopatię rozstrzeniową, kardiomiopatię przerostową,[…][stronazdrowia.pl]

  • Zespół Waismana

    These are: anhidrotic ectodermal dysplasia syndromes, CHILD, Clouston, Cockayn, Hay-Wels, Menkes, acrodermatitis enteropatica and progeria.[czytelniamedyczna.pl] Inne objawy: opóźniony rozwój umysłowy, ataksja, hipogonadyzm, niski wzrost, twarz jak w progerii. – PIBIDS – zespół Taya oraz nadwrażliwość na światło słoneczne.[czytelniamedyczna.pl] […] dysplazja ektodermalna z zachowaną czynnością gruczołów potowych), – zespole Cockayne a, – wrodzonej dyskeratozie, – zespole Haya-Wellsa, – homocystynurii, – zespole Menkesa, – progerii[czytelniamedyczna.pl]

  • Zespół Wernera

Dalsze objawy