Create issue ticket

14 Możliwe przyczyny Przewlekła białaczka szpikowa

 • Rak żółciowy

  Nacieki w wątrobie w przebiegu CML Nacieki białaczkowe w wątrobie (myelosis hepatis) Nacieki rozsiane (w sinusoidach) w przewlekłej białaczce szpikowej.[mp.pl] Nacieki w wątrobie w przebiegu CLL Nacieki białaczkowe w wątrobie (lymphadenosis hepatis) Nacieki drobnoguzkowe w przewlekłej białaczce limfatycznej (biopsja gruboigłowa)[mp.pl]

 • Zespoły mieloproliferacyjne
 • Mielofibroza
 • Czerwienica prawdziwa
 • Nadpłytkowość samoistna
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa
 • Mielofibroza

  Warto to wiedzieć • Mielofibroza jest rzadką, przewlekłą chorobą nowotworową krwi, będącą przyczyną niewydolności szpiku lub ostrej białaczki szpikowej (20% chorych). • Większość[tygodnikprzeglad.pl] szpikowej.[hematoonkologia.pl] szpikową.[tygodnikprzeglad.pl]

 • Talasemia beta

  Może być też podwyższona podczas ciąży, u chorych z niedokrwistością aplastyczną, podczas rekonwalescencji po przeszczepieniu szpiku oraz w przewlekłej białaczce szpikowej[journals.viamedica.pl]

 • Idiopatyczna neutropenia

  , takich jak niedokrwistość aplastyczna, mielodysplazja i białaczka szpikowa es Transformación hacia Leucemia o síndrome mielodisplasico Conviene establecer cuidadosamente[es.glosbe.com] […] lub zespół mielodysplastyczny Należy zachować szczególną ostrożność podczas diagnozowania ciężkich przewlekłych neutropenii , różnicując je od innych zaburzeń układu krwiotwórczego[es.glosbe.com] […] neutropenia y agranulocitosis, no deberá iniciarse la terapia en pacientes inmunodeprimidos a no ser que los posibles beneficios superen los posibles riesgos pl Przekształcenie w białaczkę[es.glosbe.com]

 • Choroba Albersa-Schönberga

  […] małozróżnicowana Białaczki przewlekłe Przewlekła białaczka szpikowa (CML) Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) Młodzieńcza przewlekła białaczka szpikowa (JCML) Młodzieńcza[pbkm.pl] Lista chorób leczonych komórkami macierzystymi Ostre białaczki Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) Ostra białaczka szpikowa (AML) Ostra białaczka bifenotypowa Ostra białaczka[pbkm.pl]

Dalsze objawy