Create issue ticket

3 Możliwe przyczyny Rozszczep wargi i podniebienia

Pokaż wyniki w: Svenska

  • Rozszczep wargi i podniebienia
  • Zespół Dandy'ego-Walkera

    Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela Bardziej szczegółowo Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr[…][docplayer.pl]

  • Krioglobulinemia

    Analizowano polimorfizmy pojedynczych nukleotydów wewnątrz i flankujące geny IRF6 w celu ustalenia, czy allel V w pozycji 274 miał maksymalny wpływ na rozszczep wargi lub[badaniagier.pl] podniebienia, czy też inne warianty w nierównowadze sprzężeń z allelem V mogą być ważniejsze.[badaniagier.pl]

Dalsze objawy