Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Rumień wędrujący

  • Borelioza
  • Protoporfiria erytropoetyczna

    PP)  bez cukrzycy leki naczyniowe, penicylina prokainowa 2,4 MU/d  miejscowo: KS średnie (Cutivate, Locaid, Elocom) – opatrunki zamknięte na obwodową cz. ognisk • rumień[mafiadoc.com] […] nekrolityczny wędrujący (erythema necrolyticum migrans, glucagonoma syndrome)  z. glucagonoma 80% ca trzustki z komórek α  zmiany skórne typu pełzającego rumienia z obwodowym[mafiadoc.com]

Dalsze objawy