Create issue ticket

16 Możliwe przyczyny Słaba koordynacja

Dalsze objawy