Create issue ticket

5 Możliwe przyczyny Splenektomia

 • Talasemia beta

  Splenektomia Splenektomia powinna być rozważana u tych pacjentów z talasemią, u których do utrzymania odpowiedniej liczby krwinek czerwonych i odpowiedniego stężenia Hb konieczne[journals.viamedica.pl] Decyzja o splenektomii musi uwzględniać ryzyko potencjalnych powikłań, takich jak sepsa, zakrzepica i nadciśnienie płucne [71].[journals.viamedica.pl] Mają one charakter ogólny i nie obejmują całego spektrum zaleceń terapeutycznych, działań niepożądanych i przeciwwskazań (np. w splenektomii opisano tylko jedno z podstawowych[journals.viamedica.pl]

 • Mielofibroza

  Przy przeciwwskazaniach do splenektomii opcję stanowi radioterapia śledziony. Jednakże obarczona jest ryzykiem powikłań i niską skutecznością.[hematoonkologia.pl] […] oksymetolon – przy hipoplazji układu erytroblastycznego prednizon – przy małopłytkowości hydroksykarbamid interferon radioterapia – przy nadmiernie powiększonej śledzionie splenektomia[pl.wikipedia.org] Splenektomię należy rozważyć u chorych ze splenomegalią oporną na leczenie farmakologiczne, u chorych z ciężką małopłytkowością, ciężką niedokrwistością, dużym zapotrzebowaniem[hematoonkologia.pl]

 • Hemangiomatoza kapilarna płucna

  Nadciśnienie Płucne o niewyjaśnionym i/lub wieloczynnikowym patomechanizmie Choroby układu krwiotwórczego: przewlekła niedokrwistość hemolityczna, choroby rozrostowe szpiku, splenektomia[www1.actelion.pl]

 • Zespół ATR-X

  Splenektomia Splenektomia powinna być rozważana u tych pacjentów z talasemią, u których do utrzymania odpowiedniej liczby krwinek czerwonych i odpowiedniego stężenia Hb konieczne[journals.viamedica.pl] Decyzja o splenektomii musi uwzględniać ryzyko potencjalnych powikłań, takich jak sepsa, zakrzepica i nadciśnienie płucne [71].[journals.viamedica.pl] Mają one charakter ogólny i nie obejmują całego spektrum zaleceń terapeutycznych, działań niepożądanych i przeciwwskazań (np. w splenektomii opisano tylko jedno z podstawowych[journals.viamedica.pl]

 • Protoporfiria erytropoetyczna

  (CP, AZA) IVIG splenektomia • plamica małopłytkowa objawowa (purpura thrombocytopenica symptomatica) polekowa: sulfonamidy, salicylany, CPH, poch. sulfonylomocznika,[mafiadoc.com] […] wraz z defektem odpowiedzi komórkowej, IgM i wypryskiem częste infekcje bakteryjne i wirusowe; częsty rozwój ca, gł. chłoniaków leczenie: transfuzje masy płytkowej splenektomia[mafiadoc.com]

Dalsze objawy