Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Stres emocjonalny

Pokaż wyniki w: Română

  • Migrena

    Czynniki te mogą się różnić u poszczególnych chorych, a do najczęstszych zalicza się: stres emocjonalny lub wręcz przeciwnie odprężenie po stresie (tzw. weekendowe/wakacyjne[mp.pl]

  • Kardiomiopatie

    Stres emocjonalny Stres fizyczny nagły wypadek losowy (śmierć bliskiej osoby) katastrofy naturalne (powódź, pożar) zła wiadomość dotycząca bliskich (choroba syna, rozwód)[czytelniamedyczna.pl]

Dalsze objawy