Create issue ticket

12 Możliwe przyczyny Szpiczak mnogi

 • Polineuropatia

  mnogi chłoniaki nabyte amyloidozy monoklonalna gammopatia szpiczak osteosklerotyczny makroglobulinemia sarkoidoza trąd błonica m.in.: choroba Fabry ego mukopolisacharydoza[poradnikzdrowie.pl] […] glutetimid, metronidazol zespół Guillane-Barrego (CIDP) przewlekła zwalniająca neuropatia po toksynie tężcowej W DYSPROTEINEMIACH W INNYCH CHOROBACH SYSTEMOWYCH DZIEDZICZNE szpiczak[poradnikzdrowie.pl]

 • Szpiczak mnogi
 • Choroba Gauchera
 • Piodermia zgorzelinowa

  mnogi białaczka przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niekiedy występuje jako zespół paranowotworowy Przyczyna choroby nie jest znana.[poradnikzdrowie.pl] Choroba może występować samodzielnie lub towarzyszyć chorobom układowym takim jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego choroba Leśniowskiego-Crohna zapalenie stawów szpiczak[poradnikzdrowie.pl]

 • Hiperkalcemia

  Hiperkalcemia z odbicia po rabdomiolizie Nadmierna mobilizacja z kości Nadczynność tarczycy Szpiczak mnogi Długotrwałe unieruchomienie Choroba Pageta kości Stosowanie tiazydów[pl.wikipedia.org] mnogi, chłoniaki, białaczki); zatrucie witaminą D – jako efekt przedawkowania suplementowanej witaminy lub jako efekt wytwarzania witaminy D przez ziarniniaki(w sarkoidozie[wylecz.to] mnogi, chłoniak, białaczka ) Przyczyny związane z witaminą D Zatrucie witaminą D lub jej metabolitami Wytwarzanie 1,25(OH) 2 D przez ziarniniaki w sarkoidozie lub przez chłoniaki[pl.wikipedia.org]

 • Hipogammaglobulinemia

  Do wtórnych przyczyn niedoboru odpornośc i zalicza się natomiast zespół nerczycowy, przewlekła choroba nerek, ciężkie niedożywienie, leczenie immunosupresyjne, szpiczak mnogi[wylecz.to]

 • Osteopenia i osteoporoza
 • Krioglobulinemia

  Jest ona przypisana do różnego typu chorób rozrostowych, jak szpiczak mnogi, makroglobulinemia Waldenströma, przewlekła białaczka limfatyczna oraz chłoniaki nieziarnicze.[poradnikzdrowie.pl] Wyodrębniono następujące typy krioglobulinemii: typ I tzw. monoklonalna, jednoskładnikowy możliwe choroby towarzyszące: przewlekła białaczka limfatyczna, szpiczak mnogi, chłoniaki[zdrowie.tvn.pl] Krioglobuliny wykrywa się również w chorobach hematologicznych, takich jak szpiczak mnogi, chłoniaki oraz w układowych chorobach tkanki łącznej: reumatoidalnym zapaleniu stawów[mp.pl]

 • Choroba Albersa-Schönberga

  mnogi białaczka plazmocytowa makroglobulinemia Waldenströma Inne nowotwory złośliwe rak piersi mięsak Ewinga neuroblastoma (zwojak zarodkowy) rak nerki[pbkm.pl] […] trombastenia Glanzmanna osteopetroza (marmurkowatość kości) Dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych amegakariocytoza (wrodzona małopłytkowość) Choroby komórek plazmatycznych szpiczak[pbkm.pl]

 • Hiperlipidemia

  mnogi, jadłowstręt psychiczny, bulimia i lipodystriofia.[bonavita.pl] […] organizmie zwiększają takie choroby jak niedocznynność tarczycy, żółtaczka zastoinowa, pierwotna marskość wątroby, przewlekła choroba nerek, alkoholizm, cukrzyca , otyłość, szpiczak[bonavita.pl]

Dalsze objawy