Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Trombastenia Glanzmanna

Pokaż wyniki w: Español

  • Trombastenia Glanzmanna

    Jakościowe defekty płytek Trombastenia Glanzmanna ( ang.[pl.wikipedia.org] Trombastenia Glanzmanna jest chorobą o podłożu genetycznym , dziedziczoną autosomalnie recesywnie .[pl.wikipedia.org] Warunkuje to, że trombastenia Glanzmanna jest chorobą heterogenną pod względem przyczyn, jedynie efekt końcowy – zaburzenie syntezy kompleksu GPIIb/GPIIIa jest wspólne.[pl.wikipedia.org]

  • Choroba Albersa-Schönberga

    Glanzmanna osteopetroza (marmurkowatość kości) Dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych amegakariocytoza (wrodzona małopłytkowość) Choroby komórek plazmatycznych szpiczak[pbkm.pl] Krabbego choroba Gauchera choroba Niemanna-Picka choroba Wolmana metachromatyczna leukodystrofia Inne choroby dziedziczne zespół Lesch a-Nyhana hipoplazja chrząstek i włosów trombastenia[pbkm.pl]

Dalsze objawy