Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Utrata widzenia obwodowego

Dalsze objawy