Create issue ticket

21 Możliwe przyczyny Wycofany

Dalsze objawy