Create issue ticket

27 Możliwe przyczyny Wzrost homocysteiny

 • Homocystynuria
 • Niedobór witaminy B12

  Wzrost poziomu homocysteiny czy niedobór B12 koreluje z zanikiem mózgu w badaniu autopsyjnym oraz poprzez udział w mechanizmie uszkadzania naczyń krwionośnych jest czynnikiem[czytelniamedyczna.pl] Chroni przed miażdżycą, która spowodowana jest wysokim poziomem homocysteiny w organizmie.[medonet.pl] Zwierzęce modele ujawniają, że niedobór foliatów i wysoki poziom homocysteiny niekorzystnie wpływa na odnowę DNA w neuronach hipokampa i czyni je podatnymi na toksyczność[czytelniamedyczna.pl]

 • Niedokrwistość

  Inne badania: -obniżenie stężenia kwasu foliowego we krwi, -zwiększone stężenie homocysteiny, -możliwa zwiększona aktywność LDH oraz niewielki wzrost bilirubiny niesprzężonej[testosterone.pl]

 • Niedobór kwasu foliowego

  Do głównych funkcji kwasu foliowego w organizmie zalicza się: regulację wzrostu i funkcjonowanie komórek, wpływ na poziom homocysteiny, tj. aminokwasu, od którego zależy nasze[zywienie.abczdrowie.pl] Przy nieprawidłowej podaży lub wykorzystaniu folianów przez organizm dochodzi do zaburzenia przemian homocysteiny, co powoduje wzrost stężenia tego aminokwasu w osoczu.[aptekagemini.pl] […] poziomu homocysteiny w moczu, zwiększenie ryzyka choroby wieńcowej, zagrożenia płodu.[zywienie.abczdrowie.pl]

 • Zwichnięcie kostki

  Wartość innych wskaźników zapalenia (fibrynogen, cytokiny, homocysteina, mózgowy peptyd natriuretyczny itp.) [173] w stratyfikacji ryzyka sercowo- naczyniowego jest przedmiotem[nadcisnienietetnicze.pl] […] całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego pozostaje niepewna [170], poza pacjentami z zespołem metabolicznym, u których opisywano związek wartości hsCRP z dalszym znacznym wzrostem[nadcisnienietetnicze.pl]

 • Kłębuszkowe zapalenie nerek

  Polega na występowaniu niedoboru beta-syntazy cystationiny w wątrobie, co skutkuje wzrostem poziomu homocysteiny we krwi i w moczu oraz wzrostem poziomu metioniny.[onkolmed.pl] Dieta niskometioninowa jest natomiast konieczna, aby uniknąć wzrostu poziomu stężenia homocysteiny we krwi.[onkolmed.pl] Syntaza cystationiny jest więc enzymem, który katalizuje reakcję przekształcania homocysteiny do cysteiny.[onkolmed.pl]

 • Zwichnięcie

  Wartość innych wskaźników zapalenia (fibrynogen, cytokiny, homocysteina, mózgowy peptyd natriuretyczny itp.) [173] w stratyfikacji ryzyka sercowo- naczyniowego jest przedmiotem[nadcisnienietetnicze.pl] […] całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego pozostaje niepewna [170], poza pacjentami z zespołem metabolicznym, u których opisywano związek wartości hsCRP z dalszym znacznym wzrostem[nadcisnienietetnicze.pl]

 • Hamartoma piersi

  homocysteiny.[journals.viamedica.pl] Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka w przebiegu H. pylori może powodować zaburzenia wchłaniania witaminy B12 i kwasu foliowego, a w konsekwencji powodować wzrost poziomu[journals.viamedica.pl]

 • Hemofilia

  homocysteiny.[journals.viamedica.pl] Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka w przebiegu H. pylori może powodować zaburzenia wchłaniania witaminy B12 i kwasu foliowego, a w konsekwencji powodować wzrost poziomu[journals.viamedica.pl]

 • Autosomalne dominujące odwarstwienie siatkówki

  […] na skutek mutacji w genie CBS, następstwem czego jest wzrost stężenia tego związku w surowicy krwi), hemochromatozę (chorobę metaboliczną wątroby spowodowaną mutacjami w[zdrowegeny.pl] […] mutacjami w genie PAH, w przebiegu której dochodzi do kumulacji aminokwasu fenyloalaniny we krwi i płynach ustrojowych), homocystynurię (zaburzenie metabolizmu aminokwasu homocysteiny[zdrowegeny.pl]

Dalsze objawy