Create issue ticket

17 Możliwe przyczyny Zaburzenia ruchowe

 • Przepuklina dysku lędźwiowego
 • Neuropatia

  Następnie pojawia się zajęcie kończyn górnych oraz zaburzenia ruchowe w postaci niedowładu bardziej nasilonego w obwodowych częściach kończyn.[medonet.pl] Objawy uszkodzenia nerwów obwodowych Ponieważ w większości nerwów obwodowych znajdują się zarówno włókna czuciowe, jak i ruchowe, objawem ich uszkodzenia są nie tylko zaburzenia[medonet.pl] […] czucia, ale również symptomy ruchowe.[medonet.pl]

 • Polineuropatia

  […] w przebiegu zespołu obwodowego: zaburzenia ruchowe, wiotki niedowład mięśni z ich zanikiem, gdzie dochodzi do opadania rąk i stóp zaburzenia czuciowe – dotknięte chorobą[pl.wikipedia.org] […] lub podwijanie się stóp przy chodzeniu, w dalszej kolejności osłabienie rąk), niezgrabność ruchowa, zaburzenia chodu, skurcze mięśni.[onkolmed.pl] ); – nerwoból występujący na skutek ucisku lub rozciągania (np. objaw Lasequa); – zaburzenia czucia typu rękawiczki i skarpetki (obejmujące dłonie i stopy).[fizjoterapeuty.pl]

 • Enteropatia cukrzycowa

  Poważny problem kliniczny stanowi neuropatia autonomiczna (NA) – powikłanie o bogatej symptomatologii; manifestujące się zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi, odruchowymi i[czytelniamedyczna.pl] Główną rolę przypisuje się nieodwracalnej neuropatii autonomicznej, która często współwystępuje z obwodową neuropatią czuciowo-ruchową.[journals.viamedica.pl] Dotychczas diagnoza była stawiana po wykluczeniu innych schorzeń, takich jak choroba trzewna, zaburzenia funkcji tarczycy, nieswoiste zapalenia jelit, zespół rozrostu bakteryjnego[journals.viamedica.pl]

 • Padaczka miokloniczna Lafory

  Oprócz zaburzeń ruchowych występować mogą także płacz czy krzyczenie lub jęczenie.[poradnikzdrowie.pl] W przebiegu nocnej padaczki czołowej pacjent doświadcza napadów o charakterze ruchowym, polegających np. na zaciskaniu dłoni czy na zginaniu kolan.[poradnikzdrowie.pl]

 • Hipoglikemia

  […] i wymioty, czasami zawroty głowy; zlewne poty; drżenie mięśniowe; stany lękowe, pobudzenie, agresja; zaburzenia koordynacji ruchowej; zaburzenia oddychania i krążenia; rozszerzenie[enel.pl] Ostre niedocukrzenie może objawiać się brakiem koordynacji ruchowej, zaburzeniami równowagi, a nawet utratą przytomności.[apteline.pl] Do typowych symptomów hipoglikemii można zaliczyć: silny głód; niepokój, nerwowość, zaburzenia koncentracji; tachykardia (przyspieszona akcja serca); osłabienie; nudności[enel.pl]

 • Bradykinezja

  […] ruchu Spowolnienie ruchowe Dystonia Zaburzenia chodu Sztywność mięśni Zaburzenia równowagi Sztywność mięśniowo-kostna Stężenie mięśni Zaburzenia motoryczne de Damals wurde[de.glosbe.com] […] badani pacjenci Wszyscy pacjenci ze zdarzeniami niepożądanymi Drżenie Upadek Choroba Parkinsona (nasilenie) Nadmierne wydzielanie śliny Dyskineza Parkinsonizm Hipokineza Zaburzenia[de.glosbe.com]

 • Hipotermia

  Pojawia się sztywność palców, obniżenie siły mięśniowej, zaburzenie koordynacji ruchowej, co w praktyce znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykonywanie takich czynności[ppoz.pl]

 • Sepsa

  […] kończyn czy różne zaburzenia wyższych czynności nerwowych (np. zaburzenia pamięci czy zaburzenia emocjonalne).[mp.pl] […] mózgu, współistnieniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub ropni mózgu po sepsie mogą pozostać powikłania neurologiczne, takie jak napady padaczkowe, niedosłuch, porażenia ruchowe[mp.pl]

 • Hiperkaliemia

  Nazwa choroby – objawy niecharakterystycznymi objawami, takimi jak: bóle i uczucie mrowienia w mięśniach, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, problemy z koordynacją ruchową[medonet.pl] Należą do nich: bóle i uczucie mrowienia w mięśniach zaburzenia równowagi zawroty głowy kłopoty z koordynacją ruchową nieregularna praca serca.[poradnikzdrowie.pl] Hiperkaliemia cechuje się niecharakterystycznymi objawami, takimi jak: bóle i uczucie mrowienia w mięśniach, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, problemy z koordynacją ruchową[medonet.pl]

Dalsze objawy