Create issue ticket

18 Możliwe przyczyny Zaburzenia zachowania

 • Hipoglikemia

  Nie wynika to ze złej woli, tylko z zaburzeń zachowania, które mogą towarzyszyć niedocukrzeniu.[mp.pl] […] zmiany zachowania, splątanie, brak orientacji w terenie, utratę przytomności.[apteline.pl] W tym stanie może wystąpić, oprócz uczucia głodu, ból brzucha, tachykardia, nadpotliwość i pewne zaburzenia w zachowaniu.[ktomalek.pl]

 • Zespół Da Costy

  Dla zaburzeń nerwicowych charakterystycznym jest zachowany sąd realizujący czyli, że chory często zdaje sobie sprawę z absurdalności swoich objawów czy braku podstaw swoich[educalingo.com] Zaburzenia nerwicowe zwane potocznie nerwicami – grupa zaburzeń psychicznych o bardzo rozmaitej symptomatyce, definiowana jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń[educalingo.com] […] emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą wzajemnie.[educalingo.com]

 • Schizofrenia
 • Padaczka miokloniczna Lafory

  zachowań autystycznych zaburzenia snu zaburzenia wzrostu i stanu odżywienia Zespoły padaczkowe: zespół Westa Zespół Westa najczęściej rozwija się u dzieci mających od 3 do[poradnikzdrowie.pl] Z zespołem Dravet związane są liczne inne, poza napadami padaczkowymi, problemy, takie jak: zaburzenia integracji sensorycznej zwiększona częstość infekcji zaburzenia ze spektrum[poradnikzdrowie.pl]

 • Odwodnienie

  Dehydratation , Hypokaliämie, Hyperglykämie. more_vert Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: utrata apetytu Często:Niezbyt często: German Bei Dehydratation ist[de.bab.la] […] eine Behandlung mit Lumiracoxib nur unter Vorsicht einzuleiten. more_vert Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia lumirakoksybem u pacjentów z odwodnieniem[de.bab.la]

 • Hiponatremia

  U chorych bez zachowanej RRF hiponatremia może natomiast mieć związek z zaburzeniem czynności osmostatu.[journals.viamedica.pl] Jeżeli objętość zewnątrzkomórkowa jest prawidłowa, to u chorych z zachowaną istotną RRF należy zwrócić uwagę na wydzielanie wazopresyny.[journals.viamedica.pl] , 16]; — nadmiaru wolnej wody w wyniku nieadekwatnego wydzielania wazopresyny; mechanizm ten może być wtórny do działania niektórych leków (opioidy, leki psychotropowe), zaburzeń[journals.viamedica.pl]

 • Encefalopatia

  […] wykonywania precyzyjnych ruchów, zaburzenia równowagi oraz drżenie), zaburzenia mowy oraz zmiany w zachowaniu (apatia, osłupienie, zanik reaktywności emocjonalnej i spontaniczności[poradnikzdrowie.pl] Konsekwencją jest upośledzenie funkcji poznawczych (zakłóceniu ulegają przede wszystkim pamięć oraz kojarzenie), któremu towarzyszy zaburzenie funkcji motorycznych (upośledzenie[poradnikzdrowie.pl]

 • Zespół Dandy'ego-Walkera

  Oprócz sprawności intelektualnej trzeba wziąć pod uwagę współistniejące problemy takie jak: zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia zachowania, występującą epilepsję[dandy-walker.org.pl] Wcześniejsza diagnoza i odpowiednie leczenie mogłyby zachować zdrowie pacjenta i zmienić całe jego życie.[neuropsychiatria.net] […] widzenia, trudności w koncentracji uwagi, zmiany zachowania, senność, apatię.[dandy-walker.org.pl]

 • Niedowład

  […] szczególną ostrożność u pacjentów z guzem w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków ważnych czynności neurologicznych i istniejących wcześniej ognisk ubytków (np. afazja, zaburzenia[pl.glosbe.com] Funktion liegt und die vorbestehende fokale Defizite haben (z.B.Aphasie, Sehstörungen, Parese ), die sich durch eine Behandlung mit Kortikosteroiden nicht bessern pl Należy zachować[pl.glosbe.com]

 • Idiopatyczna neutropenia

  […] szczególną ostrożność podczas diagnozowania ciężkich przewlekłych neutropenii , różnicując je od innych zaburzeń układu krwiotwórczego, takich jak niedokrwistość aplastyczna[es.glosbe.com] […] terapia en pacientes inmunodeprimidos a no ser que los posibles beneficios superen los posibles riesgos pl Przekształcenie w białaczkę lub zespół mielodysplastyczny Należy zachować[es.glosbe.com]

Dalsze objawy