Create issue ticket

4 Możliwe przyczyny Zaburzenie nerwicowe

  • Zespół chronicznego zmęczenia
  • Zespół Da Costy

    W obecnie obowiązującej klasyfikacji ICD-10 termin zaburzeń nerwicowych został zastąpiony terminem zaburzeń lękowych.[educalingo.com] Zaburzenia nerwicowe zwane potocznie nerwicami – grupa zaburzeń psychicznych o bardzo rozmaitej symptomatyce, definiowana jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń[educalingo.com] Dawne na zaburzenia nerwicowe to podrażnienie mlecza, nerwospazmy, newroza zmienna, ogólna nadczułość, newrozyzm czy cerebropatia sercowo-mózgowa.[educalingo.com]

  • Choroba Fabry'ego

    2015-06-30 8:20 Monika Majewska Choroba Fabry’ego to rzadka choroba genetyczna Choroba Fabry’ego to rzadka choroba genetyczna, która swoimi objawami sugeruje zwyrodnienie stawów lub schorzenia serca. To znacznie utrudnia postawienie wczesnej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia, co może doprowadzić[…][poradnikzdrowie.pl]

  • Cuchnący oddech

    nerwicowych – mówi ekspert Dentim Clinic.[apteline.pl] […] pacjent wciąż jest przekonany, że ma halitozę, konieczna jest konsultacja z psychiatrą lub psychologiem, który wdroży odpowiednią terapię lub inne leczenie stosowane przy zaburzeniach[apteline.pl]

Dalsze objawy