Create issue ticket

11 Możliwe przyczyny Zapalenie siatkówki

 • Toksoplazmoza
 • Kiła
 • Drożdżyca
 • Ziarniniak Wegenera
 • Choroba Behçeta
 • Płyny szkliste

  […] pl Zaburzenia oka Zapalenie ciała szklistego, odłączenie ciała szklistego, krwotok w Bardzo często obrębie siatkówki, zaburzenia widzenia, ból oka, męty w ciele szklistym,[ro.glosbe.com] […] oka, zamazane widzenie, krwawienie w tylnej części oka (krwawienie w obrębie siatkówki), zaburzenia widzenia, ból oka, niewielkie cząsteczki lub plamki w polu widzenia (męty[ro.glosbe.com] […] oka (# przypadków, # %), wylew krwi do siatkówki (# przypadki, # %), wylew krwi do ciała szklistego (# przypadki, # %) oraz odwarstwienie siatkówki (# przypadki, # % ro Acesta[ro.glosbe.com]

 • Zespół Waismana

  […] błony naczyniowej oka, zez, zaćma, zmiany naczyniowe w siatkówce, pseudoglioma), – OUN (opóźnienie umysłowe, ataki padaczki, niedowład spastyczny), – zmiany w ukladzie kostnym[czytelniamedyczna.pl] Zmianom skórnym towarzyszą liczne zaburzenia narządowe: – anomalie zębowe (zęby stożkowate, korkowate i brak zębów stałych), – narząd wzroku (atrofia nerwu wzrokowego, zapalenie[czytelniamedyczna.pl]

 • Choroba Hodgkina

  Zalicza się tu paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku, zwyrodnienie siatkówki, mielopatie nowotworowe, zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe, miastenię.[nadzieja-glejak.pun.pl] […] tu paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku, zwyrodnienie siatkówki, mielopatie nowotworowe, zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe, miasteni?[glejak.pl]

 • Protoporfiria erytropoetyczna

  […] jąder - zapalenie naczyniówki i siatkówki - obejmuje okres choroby po 2 r.ż. - najczęściej ma przebieg bezobjawowy - zmiany kostne (charakterystyczne): - zmiany typu osteoperiostitiskości[quizlet.com] - powiększenie wątroby, następnie włóknienie i marskość - powiększenie śledziony - zmiany w nerkach - kiła układu nerwowego - zmiany w płucach - pneumonia alba - kiłowe zapalenie[quizlet.com]

 • Aspergiloza

  Może objawiać się zapaleniem tęczówki, ciała rzęskowego i powodować żółto-białe zmiany na siatkówce.[medme.pl]

Dalsze objawy

Podobne objawy