Create issue ticket

3 Możliwe przyczyny Zastrzał

Dalsze objawy