Create issue ticket

2 Możliwe przyczyny Zespół Williamsa

  • Hiperkalcemia

    […] mleczno-alkaliczny, długotrwałe unieruchomienie (mobilizacja wapnia z kości), diuretyki tiazydowe, teofilina (zmniejszenie wydalania wapnia z moczem), zespół Williamsa 3)[studyblue.com] Williamsa, idiopatyczna hiperkalcemia niemowląt, zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (zespół MEN 1, w którym występuje nadczynność przytarczyc oraz[mjakmama24.pl] […] hiperkalcemia z prawidłowym stężeniem PTH TH* - zespół Jansena (mutacja aktywująca receptora PTH-PTHrP). zab. czynności nerek * (wielomocz, hiperkalciuria, wapnica i kamica[quizlet.com]

  • Impulsywność

Dalsze objawy