Create issue ticket

7 Możliwe przyczyny Zespoły mieloproliferacyjne

 • Przewlekła białaczka szpikowa z chromosomem philadelphia
 • Hepatosplenomegalia

  […] przyczyn należą: choroby infekcyjne – zapalenie wirusowe wątroby, mononukleoza zakaźna, cytomegalia, różyczka, bruceloza (inaczej gorączka maltańska), choroby hematologiczne – zespoły[wylecz.to] mieloproliferacyjne (np. czerwienica prawdziwa, mastocytoza, mielofibroza), białaczka, chłoniaki, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemia, choroby metaboliczne – hepatosplenomegalia[wylecz.to]

 • Przewlekła białaczka szpikowa
 • Czerwienica prawdziwa
 • Mastocytoza układowa
 • Choroba Albersa-Schönberga

  mieloproliferacyjne Ostra mielofibroza Mielofibroza Czerwienica prawdziwa Samoistna nadpłytkowość Zespoły rozrostowe układu chłonnego Chłoniak nieziarniczy Ziarnica złośliwa[pbkm.pl] […] mielomonocytowa (CMML) Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej Niedokrwistość aplastyczna (ciężka) Niedokrwistość Fanconiego Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH) Zespoły[pbkm.pl]

 • Mielofibroza

  Mielofibroza to rzadki i trudny do zdiagnozowania nowotwór, bo jego objawy mogą początkowo wskazywać na wiele innych chorób. Zwykle dotyka osób po 60. roku życia, ale może wystąpić w każdym wieku. a jego przyczyny nie zostały jeszcze dokładnie poznane. Wiadomo jednak, że chorobę powoduje genetyczna zmiana w[…][se.pl]

Dalsze objawy